รูปแบบประโยคพื้นฐาน # 2

เนื้อหาจะอัพเดทให้เร็วๆนี้ค่ะ