รูปแบบประโยคพื้นฐาน # 1

เนื้อหาจะอัพเดทให้เร็วๆนี้ค่ะ