Listening Day6

Day  6

-บทเรียนนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวและเรียนรู้ประโยคและกลุ่มคำศัพท์ของการตามหาสิ่งที่หาย

-การบอกถึงช่วงเวลา

-ทวนสำนวนที่เรียนมาทั้งหมด

-ฟังสตอรี่ทั้งหมดที่เรียนมาอีกครั้ง

-ฝึกออกเสียงคำศัพท์ที่ออกเสียงกันผิดบ่อยๆ 26 คำ

ดูคลิปเต็มฉบับยาว

 

ดูคลิป แบ่ง 2 Part